Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Nemzeti Tanács az Oktatási Portáljának (oktatas.mnt.org.rs) és az ehhez kapcsolódó adatbázisának létrehozásával kapcsolatban az oktatásban dolgozó személyek adatait A személyes adatvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) rendelkezéseivel összhangban gyűjti, az alábbiak mentén:

(1) az adatokat a Magyar Nemzeti Tanács (Szerbia, Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.; mgr. Hajnal Jenő elnök képviseletében; a továbbiakban: Tanács) gyűjti és kezeli;

(2) az adatgyűjtés célja a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Portáljának (oktatas.mnt.org.rs) és az ehhez kapcsolódó adatbázisának a létrehozása, mely által a Tanács lehetőséget nyújt a tanároknak, hogy segítsék egymás munkáját, és a fejlesszék önmagukat saját belátásunk és érdeklődésük szerint;

(3) a regisztráció során begyűjtött adatok többek között: a tanár neve, lakcíme, tartózkodási címe, születési helye és ideje, végzettségére vonatkozó adatok, munkahelyére vonatkozó adatok, e-mail címe, az általa oktatott tantárgyak. Az egyes pályázatok során megeshet, hogy a Tanács nem gyűjti be az összes itt felsorolt adatot, hanem a minimális adatgyűjtés elvével összhangban csak azokat, amelyek nélkül nem tudja elérni a (2). pontban meghatározott célt;

(4.1) Az adatgyűjtés és -feldolgozás az adatszolgáltatáskor nyújtott adatkezelési hozzájárulás mentén történik A személyes adatvédelemről szóló törvény 12. szakasza 1. bekezdésének 1) pontjával összhangban.

(4.2) Tekintettel arra, hogy az adatgyűjtésből a Tanácsnak nincsen bármilyen anyagi haszna, hogy az adatok felhasználása kizárólag az adatszolgáltató pályázót szolgálja, így a Tanácsnak legitim érdeke az adatgyűjtés A személyes adatvédelemről szóló törvény 12. szakasza 1. bekezdésének 6) pontjával összhangban.

(5) a Tanács a begyűjtött adatok egyetlen felhasználója és kezelője, az adatokhoz kizárólag a Tanács Hivatalának ezzel megbízott munkatársai férhetnek hozzá és kezelik, a tárolt adatok pedig elektronikus és/vagy mechanikai védelem alatt állnak;

(6) a Tanács a begyűjtött személyes adatokat az adatgyűjtéstől számított tíz évig tárolja;

(7) az adatszolgáltatónak A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban joga van teljeskörű és valós értesítésre személyes adatainak kezeléséről és felhasználásáról, betekintésre a rá vonatkozó adatokba, ezek helyesbítését követelni, ezekről másolatot kapni, kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, kifogást emelni az adatkezelésre, továbbá követelni az adatok továbbítását más adatkezelő számára;

(8) a 4.1. pontban meghatározott adatkezelési hozzájárulást a pályázó bármikor szabadon visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő köteles az adatok kezelését megszakítani, a nyilvántartott adatokat törölni, a pályázó pedig köteles megtéríteni az adatkezelőnek az adatkezelő igazolható költségeit és kárát a károkozási felelősséget megállapító jogszabályokkal összhangban, viszont ez nem hat ki az addig történt adatkezelés és -feldolgozás jogszerűségére;

(9) az adatszolgáltató bármikor kifogást emelhet az adatgyűjtés, ennek jogszerűségével, céljával és eljárásával kapcsolatban a Személyes adatvédelmi biztosnál A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.

Szabadka, 2020. január 20.

Mgr. Hajnal Jenő, elnök
Magyar Nemzeti Tanács