Tudástér

Cím Szakaktíva Osztály Típus
Fekete István: Tüskevár
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
Az elektronikus levelezés
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 6 Tudástér anyag
Tóth Árpád: Körúti hajnal
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 8 Tudástér anyag
Örkény István: Hírek és álhírek
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 8 Tudástér anyag
Mellérendelő szóösszetételek
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 8 Tudástér anyag
Alárendelő szóösszetételek
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 8 Tudástér anyag
A mondatrészek felismerése, mondatelemzés
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
A jelzők összefoglalása
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
A halmozott mondatrészek
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
Radnóti Miklós: Éjszaka
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 6 Tudástér anyag
Danilo Kiš: A fiú és a kutya
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 6 Tudástér anyag
A határozószók
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 6 Tudástér anyag
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 5 Tudástér anyag
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 5 Tudástér anyag
A rövid és a hosszú mássalhangzók
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 5 Tudástér anyag
Gelléri Andor Endre: Egy fillér
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
Kaffka Margit: Színek és évek
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
A -val, -vel ragos szavak helyesírása
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
Tolnai Ottó: Nem hangzott el hasonló édes hang
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 7 Tudástér anyag
Az igenevek, a főnévi igenév
feltöltötte: Lajkó Szonita
Magyar nyelv és irodalom 6 Tudástér anyag

Oldalak