Magyar Nyelv tanulás első és második

Virág Ottó képe

Magyar felső fokon.Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát akarnak tenni, ill.akik meglévő magyar tudásukat bővíteni szeretnék.A könyv szerzői leginkább olyan tanulókra számítanak, akik már kezdő és haladó nyelvkönyvekből tanultak, így nyelvtani ismereteik és szókincsük a középfokú nyelvtudásnak felel meg.A tankönyv szövegei adaptálás nélküli, eredeti szövegek különböző nyelvi stílusrétegekből válogatva.Így vannak szépirodalmi, sajtónyelvi, tudományos, köznyelvi stb.olvasmányok.Ezek szókincse igen változatos, de azt gondoljuk, hogy ezen a szinten már minderre szükség van, és ez az eddigi ismeretek birtokában nem okoz megoldhatatlan nehézséget.A nyelvtani fejezetek azokat a témákat dolgozzák fel, amelyek az eddigi tankönyvekben nem, vagy csak igen érintőlegesen fordultak elő.Az egyes leckék összefoglaló feladatokkal zárulnak, melyek egyrészt ismétlő jellegűek, másrészt komplex gyakorlatok.A gyakorlatok, feladatok egy része a nyelvvizsga feladattípusait mutatja be, ezzel is segítve a készülést.A könyvet a Megoldások c.fejezet zárja.Arra gondoltunk, hogy ezen a szinten már lehetnek önállóan tanulók, nekik elengedhetetlen ez a támasz.

Iskola típusa : 
Középiskola (Gimnázium)
Osztály: 
Típus: